Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Tránh Thái Tuế, Tuế Phá - Khi Tiến Hành Xây Dựng Nhà Ở.

1. Định Nghĩa Thái Tuế Và Tuế Phá.

a. Thái Tuế Là Gì?
- Phương Thái Tuế chính là phương quản địa chi của năm trong vòng 24 sơn hướng.
- Khi địa chi của năm đến phương nào thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý khi tiến hành xây dựng nhà ở cho mình vào năm đó.

Ví dụ: Năm 2019 (Kỷ Hợi) có địa chi là Hợi vì vậy khi tiến hành xây dựng nhà ở chúng ta cần đặc biệt lưu ý tại phương Hợi (Hướng Tây Bắc tại góc 322.5°-337.5°) theo la bàn trong điện thoại.

b. Tuế Phá Là Gì?
- Phương đối diện với Thái Tuế chính là Tuế Phá. Ảnh hưởng của Tuế Phá tới công trình tuy không nguy hiểm bằng Thái Tuế, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho công trình và tất cả các thành viên trong gia đình thì tất cả các vấn đề phong thủy khi tiến hành xây dựng công trình cần phải được lưu ý.

Ví dụ: Năm 2019 (Kỷ Hợi) có thái tuế tại phương Hợi thì Tuế Phá là phương đối diện với Hợi chính là phương Tị ( góc 142.5° - 157.5°) theo la bàn trong điện thoại)

2. Tránh Thái Tuế và Tuế Phá như Thế Nào.

a. Tránh thái tuế.
- Tránh thái tuế là tránh mở cửa vào phương thái tuế, tránh chọn hướng nhà vào phương thái tuế. Nếu phạm phải những điều trên thì cứa 12 năm ngôi nhà lại gặp sát một lần. Tất cả các thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng.
- Tránh động thổ vào phương quản lý phương thái tuế. Ví dụ cụ thể năm 2019 (Kỷ Hợi) cần tránh động thổ tại phương Càn (hướng Tây Bắc, góc 292.5°-337.5°)

b. Tránh tuế phá.
- Tránh Tuế Phá là tránh mở cửa vào phương tuế phá, tranh chọn hướng nhà vào phương tuế phá. Ví dụ cụ thể năm 2019 (Kỷ Hợi) cần tránh mở cửa và chọn hướng nhà vào phương Tị ( Góc 142.5° - 157.5°). Nếu phạm vào các vấn đề nêu trên thì cứ 12 năm lại lặp lại một lần.

3. Tránh thái tuế và tuế phá cho các trường hợp cụ thể 12 địa chi.

 • Năm Tí:
  • Phương Thái Tuế là phương Tí ( góc 352.5° - 7.5°) , phương tuế phá là phương Ngọ (góc 172.5°-187.5°).
   • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Tí ( góc 352.5° - 7.5°) và phương Ngọ (góc 172.5°-187.5°).
   • Cần tránh động thổ vào phương Khảm (hướng Bắc, góc 337.5°-22.5°)


 • Năm Sửu:
   • Phương Thái Tuế là phương Sửu ( góc 22.5° - 37.5°) , phương tuế phá là phương Mùi (góc 202.5°-217.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Sửu ( góc  22.5° - 37.5°) và phương Mùi (góc 202.5°-217.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Cấn (hướng Đông Bắc, góc 22.5°-67.5°)

 • Năm Dần:
   • Phương Thái Tuế là phương Dần ( góc 52.5° - 67.5°) , phương tuế phá là phương Thân (góc 232.5°-247.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Dần ( góc 52.5° - 67.5°) và phương Thân (góc 232.5°-247.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Cấn (hướng Đông Bắc, góc 22.5°-67.5°)

 • Năm Mão:
   • Phương Thái Tuế là phương Mão ( góc 82.5° - 97.5°) , phương tuế phá là phương Dậu (góc 262.5°-277.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Mão ( góc 82.5° - 97.5°) và phương Dậu (góc 262.5°-277.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Chấn (hướng Đông, góc 67.5°-112.5°)

 • Năm Thìn:
   • Phương Thái Tuế là phương Thìn ( góc 112.5° - 127.5°) , phương tuế phá là phương Tuất (góc 292.5°-307.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Thìn ( góc 112.5° - 127.5°) và phương Tuất (góc 292.5°-307.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Tốn (hướng Đông Nam, góc 112.5°-157.5°)

 • Năm Tị:
   • Phương Thái Tuế là phương Tị ( góc 142.5° - 157.5°) , phương tuế phá là phương Hợi (góc 222.5°-237.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Thìn ( góc 142.5° - 157.5°) và phương Tuất (góc 222.5°-237.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Tốn (hướng Đông Nam, góc 112.5°-157.5°)

 • Năm Ngọ:
   • Phương Thái Tuế là phương Ngọ ( góc 172.5°-187.5°) , phương tuế phá là phương Tí (góc góc 352.5° - 7.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Ngọ ( góc 172.5°-187.5°) và phương Tí (góc 172.5°-187.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Ly (hướng Chính Nam, góc 157.5°-202.5°)

 • Năm Mùi:
   • Phương Thái Tuế là phương Mùi ( góc 202.5°-217.5°) , phương tuế phá là phương Sửu (góc góc 22.5° - 37.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Mùi ( góc 202.5°-217.5°) và phương Sửu (góc 22.5° - 37.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Khôn (hướng Tây Nam, góc 202.5°-247.5°)

 • Năm Thân:
   • Phương Thái Tuế là phương Thân ( góc 232.5°-247.5°) , phương tuế phá là phương Dần (góc góc 52.5° - 67.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Thân ( góc 232.5°-247.5°) và phương Dần (góc  52.5° - 67.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Khôn (hướng Tây Nam, góc 202.5°-247.5°)

 • Năm Dậu:
   • Phương Thái Tuế là phương Dậu ( góc 262.5°-277.5°) , phương tuế phá là phương Mão (góc góc 82.5° - 97.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Dậu ( góc 262.5°-277.5°) và phương Mão (góc  82.5° - 97.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Đoài (hướng Chính Tây, góc 247.5°-292.5°)

 • Năm Tuất:
   • Phương Thái Tuế là phương Tuất ( góc 262.5°-277.5°) , phương tuế phá là phương Thìn (góc góc 82.5° - 97.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Tuất ( góc 262.5°-277.5°) và phương Thìn (góc  82.5° - 97.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Càn (hướng Tây Bắc, góc 292.5°-337.5°)

 • Năm Hợi:
   • Phương Thái Tuế là phương Hợi ( góc 222.5°-237.5°) , phương tuế phá là phương Tị (góc góc 142.5° - 157.5°).
    • Cần trách chọn hướng nhà và mở cửa vào phương Hợi ( góc 222.5°-237.5°) và phương Tị (góc  142.5° - 157.5°).
    • Cần tránh động thổ vào phương Càn (hướng Tây Bắc, góc 292.5°-337.5°)

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

   

  Nhận bài đăng mới

  Hỗ trợ qua mail

  Email us: vannientnt@gmail.com

  I HAVE A DREAM