Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Tránh Thái Tuế Phi Tinh, Ngũ Hoàng Sát Năm Kỷ Hợi 2019

1. Định Nghĩa Thái Tuế Phi Tinh, Ngũ Hoàng Sát, Đích Sát

a. Thái Tuế Phi Tinh.
- Thái tuế phi tinh là phương quản sao thái tuế trên cửu tinh đồ cơ bản, sau đó dùng sao niên vận của năm trong bảng tra tam nguyên cửu vận và đem phi tinh thuận trên cửu tinh đồ cơ bản. Sao số quản phương thái tuế năm tại phương nào thì phương đó là phương Thái tuế phi tinh.

Đây là kiến thức tương đối phức tạp về huyền không vì vậy để đơn giản chúng tôi sẽ cập nhật bài viết về tránh thái tuế phi tinh năm 2019 (Kỷ Hợi) ngay bên dưới cho những anh chị quan tâm về các vấn đề phong thủy.

b. Ngũ Hoàng Sát, Đích Sát.
- Tương tự với thái tuế phi tinh việc tránh ngũ hoàng sát củng dựa vào phi tinh thuận sao số niên vận và xác định vị trí sao số 5 (Sao Ngũ Hoàng Sát) sao có sát khí mạnh nhất trong 9 chòm sao.
- Phương Đích Sát là phương đối diện với phương Ngũ Hoàng Sát.2. Tránh Thái Tuế Phi Tinh, Ngũ Hoàng Sát, Đích Sát năm Kỹ Hợi 2019.
- Năm 2019 (Kỷ Hợi) có phương thái tuế là phương Càn (Tây Bắc - góc 292.5° - 337.5°), theo cửu tinh đồ cơ bản thì phương càn là sao số 6 quản.

  • Năm 2019 thuộc hạ nguyên vận 8 có sao niên vận là sao số 8.
- Phi tinh cửu tinh đồ cơ bản thì phương Thái Tuế Phi Tinh là phương Chấn (hướng Đông góc 67.5° - 112.5°)
- Phi tinh cửu tinh đồ cơ bản phương Ngũ Hoàng Sát là phương Khôn (hướng Tây Nam góc 202.5° - 247.5°)
  • Phương Đích sát là phương đối diện với Ngũ Hoàng Sát (Hướng Đông Bắc góc 22.5° - 67.5°)
- Tránh Thái Tuế phi tinh năm Kỹ Hợi 2019 là cần tránh.
  • Không đặt hướng nhà hướng Đông.
  • Không Mở cửa hướng Đông.
  • Không động thổ hướng Đông và hướng Tây.
- Tránh Ngũ Hoàng Sát, Đích Sát năm Kỷ Hợi 2019.
  • Không đặt hướng nhà vào hướng Tây Nam.
  • Không mở cửa chính hướng Tây Nam.
  • Không động thổ nhà vào hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Nhận bài đăng mới

Hỗ trợ qua mail

Email us: vannientnt@gmail.com

I HAVE A DREAM