Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Chọn Vị Trí Thờ Thần Tài - Theo Phong Thủy

1. Vị Trí Chiêu Tài, Thiên Lộc Trong Nhà Và Cửa Hàng.

- Đối với người Phương Đông chúng ta việc thờ cúng thần tài trong phòng khách, trong các cửa hàng kinh doanh được xem là một điều tất yếu.

- Tuy nhiên không phải ai củng biết cách lựa chọn vị trí đặt bàn thờ thần tài sao cho việc làm ăn, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, thịnh vượng.

- Thông qua google chúng ta có thể dễ ràng tìm kiếm và biết được rằng bàn thờ Thần Tài nên đặt tại hướng Chiêu Tài và Thiên Lộc.
Tuy nhiên hầu hết các bài viết chỉ nói sơ qua về việc đặt bàn thờ thần tài vào các vị trí này và không có hướng dẫn cụ thể cách chọn hướng Chiêu Tài, hướng Thiên Lộc như thế nào.

Dưới đây Xaydungtn.com sẽ giới thiệu tới quý anh chị và các bạn cách xác định vị trí Chiêu Tài và hướng Thiên Lộc phục vụ cho việc đặt vị trí bàn thờ thần tài.

a. Vị Trí Chiêu Tài.

- Việc xác định vị trí chiêu tài tương đối đơn giản, thông thường đối với nhà ở vị trí Chiêu Tài nằm ở phòng khách. Còn đối với cửa hàng vị trí Chiêu Tài nằm ở đại sảnh của công trình.

Vị trí Chiêu tài là góc tụ khí trong phòng khách và đại sảnh của công trình. Vị trí tụ khí (Chiêu Tài) là vị trí ở đó khi khí vào công trình sẽ tụ lại tại vị trí này.

- Đối với công trình có cửa nằm lệch về một góc thì vị trí chiêu tài nằm ở góc đối diện theo đường chéo của phòng khách hoặc đại sảnh. Vị trí được coi là tụ tài khi tại góc này không được có cửa, cửa sổ nơi khi có thể thoát ra ngoài.

- Đối với công trình có cửa nằm trính giữa thì vị trí Chiêu Tài nằm ở hai góc nhà, với điều kiện góc này phải được xây tường và không mở cửa sổ, cửa đi và hành lang.b. Hướng Thiên Lộc.

- Thiên lộc hay (Tuế Lộc) chính là phương Lâm Quan của Tuế can tức là Thiên Can của năm.
Thiên can chính là từ liền trước khi nhắc tới tên một năm bao gồm.

Canh (0), Tân (1), Nhâm (2), Qúy (3), Giáp (4), Ất (5), Bính (6), Đinh (7), Mậu (8), Kỷ (9)

Tương ứng với các số cuối cùng của năm.
- Việc xác định phương lâm quan dựa vào bảng tra 12 thần của vòng trường sinh. • Việc xác định phương Lâm Quan (Hướng Thiên Lộc) cụ thể như sau.
  • Đối với những năm có thiên can là Giáp, số cuối cùng của năm là 4 thì hướng Thiên Lộc là hướng Dần. 
   • Theo la bàn hướng Dần thuộc (52,5° - 67,5°) 


 • Đối với những năm có thiên can là Ất, số cuối cùng của năm là 5 thì hướng Thiên Lộc là hướng Mão. 
    • Theo la bàn hướng Dần thuộc (82,5° - 97,5°)
   • Đối với những năm có thiên can là Bính, số cuối cùng của năm là 6 thì hướng Thiên Lộc là hướng Tị. 
    • Theo la bàn hướng Tị thuộc (142,5° - 157,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Đinh, số cuối cùng của năm là 7 thì hướng Thiên Lộc là hướng Ngọ. 
    • Theo la bàn hướng Ngọ thuộc (172,5° - 187,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Mậu, số cuối cùng của năm là 8 thì hướng Thiên Lộc là hướng Tị. 
    • Theo la bàn hướng Tị thuộc (142,5° - 157,5°)
   • Đối với những năm có thiên can là Kỷ, số cuối cùng của năm là 8 thì hướng Thiên Lộc là hướng Ngọ. 
    • Theo la bàn hướng Ngọ thuộc (172,5° - 187,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Canh, số cuối cùng của năm là 0 thì hướng Thiên Lộc là hướng Thân. 
    • Theo la bàn hướng Thân thuộc (232,5° - 247,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Tân, số cuối cùng của năm là 1 thì hướng Thiên Lộc là hướng Dậu. 
    • Theo la bàn hướng Thân thuộc (232,5° - 247,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Tân, số cuối cùng của năm là 1 thì hướng Thiên Lộc là hướng Dậu. 
    • Theo la bàn hướng Dậu thuộc (262,5° - 277,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Nhâm, số cuối cùng của năm là 1 thì hướng Thiên Lộc là hướng Hợi. 
    • Theo la bàn hướng Hợi thuộc (322,5° - 337,5°) 
   • Đối với những năm có thiên can là Qúy, số cuối cùng của năm là 3 thì hướng Thiên Lộc là hướng Tý. 
    • Theo la bàn hướng Tý thuộc (332,5° - 7,5°) 
  2. Nguyên Tắc Xác Định Vị Trí Đặt Bàn Thờ Thần Tài.
  • Bàn thờ thần tài được đặt tại hướng Chiêu Tài và hướng Thiên Lộc theo cách xác định mà Xaydungtn.com đã nêu ở trên.
  • Ngoài ra việc đặt bàn thờ thần tài khi lựa chọn vào cung Chiêu Tài và hướng Thiên Lộc cần phải tránh hướng Đại Không Vông và Tiểu Không Vong.
   • Đại Không Vông: 
    •  Là hướng nằm chính giữa danh phân chia 8 hướng bao gồm các góc
     21°-23°, 66°-68°, 111°-114°, 151°-154°, 201°-204°, 241°-244°, 291°-294°.
   • Tiểu Không Vong:
    • Là hướng chính giữa danh phân chia 16 cung còn lại theo vòng 24 sơn hướng.
     bao gồm các góc
     7.5°, 37.5°, 52.5°, 82.5°, 97.5°, 127.5°, 142.5°, 172.5°, 187.5°, 202.5°, 232.5°, 247.5°, 277.5°, 292.5°, 322.5°, 352.5°.
  • Thêm nữa đối với những ngôi nhà có Hướng và Tuổi Chủ Nhà thuộc Tủ, Tuyệt theo 12 vòng trường sinh thì khôn nên đặt vị trí Ban Thờ Thần Tài vào hướng Thiên Lộc sẽ gây phản tác dụng. Tài lộc không nhưng không tụ được mà còn tán gia bại sản.
   • Cụ thể cần tránh như sau:
    • Đối với những năm có thiên can là Giáp:
     •  Những người tuổi Ngọ và tuổi Thân không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Ngọ (172.5°-187.5°) và hướng Thân (232.5°-247.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Ất:
     •  Những người tuổi Hợi và tuổi Dậu không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Hợi (322.5°-377.5°) và hướng Dậu (262.5°-277.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Bính:
     •  Những người tuổi Dậu và tuổi Hợi không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Hợi (322.5°-377.5°) và hướng Dậu (262.5°-277.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Đinh:
     •  Những người tuổi Dần và tuổi Tý không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Dần (52.5°-67.5°) và hướng Tý (352.5°-7.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Mậu:
     • Những người tuổi Dậu và tuổi Hợi không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Hợi (322.5°-377.5°) và hướng Dậu (262.5°-277.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Kỷ:
     •  Những người tuổi Dần và tuổi Tý không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Dần (52.5°-67.5°) và hướng Tý (352.5°-7.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Canh:
     •  Những người tuổi Dần và tuổi Tý không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Dần (52.5°-67.5°) và hướng Tý (352.5°-7.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Tân:
     •  Những người tuổi Tị và tuổi Mão không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Tị (142.5°-157.5°) và hướng Mão (82.5°-97.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Nhâm:
     •  Những người tuổi Tị và tuổi Mão không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Tị (142.5°-157.5°) và hướng Mão (82.5°-97.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
    • Đối với những năm có thiên can là Qúy:
     •  Những người tuổi Tị và tuổi Mão không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
     • Những ngôi nhà thuộc hướng Thân (232.5°-247.5°) và hướng Ngọ (172.5°-187.5°) không nên đặt bàn thờ thần tài thuộc hướng Thiên Lộc.
  Trên đây là tổng hợp những nguyên tắc và những điều cần tránh khi chọn vị trí đặt bàn thờ thần tài mà Xaydungtn.com gửi tới quý anh chị nhân ngày vía thần tài 10/01/2019 (Kỷ Hợi)

  Chúc quý anh chị một năm mới phát tài phát lộc.

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

   

  Nhận bài đăng mới

  Hỗ trợ qua mail

  Email us: vannientnt@gmail.com

  I HAVE A DREAM